ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε

12

Η Οικολογική Πρόοδος είναι μία αμιγώς Ελληνική ανώνυμη εταιρία με έδρα επί της οδού Θεσσαλονίκης 13 στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης του Δήμου Εχεδώρου, διαθέτοντας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 12.070 m2 επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών σε ιδιάιτερο κομβικό σημείο με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και την Εγνατία Οδό. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1986 με συνεχή παρουσία στην Ελληνική αγορά, έχοντας 50ετή νομική διάρκεια και σήμερα διοικούμενη από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι διαρθρωμένη σε δύο βασικούς και διακριτούς ΤΟΜΕΙΣ με αντικείμενα δραστηριότητας :

green1Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων.

green1Συστήματα Τηλεδιαχείρισης.

 
    gbutton1gbutton2gbutton3