ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε

Με την εφαρμογή του Minos System ο Δήμος βεβαιώνει ότι εξοικονομεί 34,38% ενέργεια
 
    gbutton1gbutton2gbutton3