ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ, διαμέσου του ΤΟΜΕΑ των ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, εξασφαλίζει στις Περιφέρειες, στους ΟΤΑ της χώρας, στους Οργανισμούς, καθώς και στις Δημόσιες και ιδιωτικές Επιχειρήσεις, τις πλέον μοναδικές σε ποιότητα και προδιαγραφές εμπορεύματα και υπηρεσίες της.

 Αξιοποιώντας τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους και τεχνολογίες Περιβάλλοντος που εφαρμόζονται ήδη εδώ και χρόνια στην Ε.Ε., παρέχει ορθολογικές λύσεις στηριζόμενες στα κριτήρια της ποιότητας και παραγωγικότητας, με γνώμονα την προσφορά της πλέον οικονομικότερης πρότασης ως προς τον λόγο αξίας / τιμής, προσδίδοντας οικονομικά οφέλη στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ακόμα και μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο εν λόγω ΤΟΜΕΑΣ, διαθέτει τα παραπλεύρως τμήματα.

 

 
    gbutton1gbutton2gbutton3