ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε

Με αντικείμενο ενασχόλησης την :

  • Καταγραφή δικτύων ηλεκτροφωτισμού,
  • Παροχή άδειας χρήσης λογισμικού “e-data” για τη δημιουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού μητρώου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
  • Εμπορία, Εγκατάσταση, Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου δικτύων ηλεκτροφωτισμού
  • Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών.
  • Εμπορία, Εγκατάσταση, Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου κτιρίων.

 Συγκεκριμένα η εταιρία μας :

Από το 2002 ανέλαβε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Παγκοσμίου φήμης Ιταλικού ομίλου Umpi Elettronica Srl   για την Ελλάδα και τη Κύπρο το MINOS SYSTEM.

 

Η UMPI ELETTRONICA ιδρύθηκε το 1982, είναι η εταιρία του “Ομίλου UMPI” εξειδικευμένη στη σχεδίαση και υλοποίηση προϊόντων και ευφυών συστημάτων στη ψηφιακή επικοινωνία πάνω στις ηλεκτρικές γραμμές (γραμμή ισχύος), στοχευμένη στην τηλεδιαχείριση των εξωτερικών εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και στον έλεγχο των κτιρίων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Χάρη στην εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό που αποκτήθηκε στο πέρας αρκετών ετών στη χρήση αυτής της ειδικής τεχνολογίας, η UMPI ELETTRONICA σήμερα θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρισμένες ποιοτικά εταιρίες της Ευρώπης, σε θέση να πλαισιώσει τους συνεργάτες της στην έρευνα, στην ιδέα και στην υλοποίηση τεχνολογικών καινοτόμων λύσεων με τελικό στόχο την εξοικονόμηση Ενέργειας, την προστασία του Περιβάλλοντος, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ήδη πολλοί δημόσιοι φορείς υιοθέτησαν τη χρήση της εν λόγω τεχνολογικής λύσης.

Από το 2008 ανέλαβε την εκτέλεση των πρώτων ηλεκτρονικών καταγραφών των δικτύων ηλεκτροφωτισμού αρκετών Δημόσιων φορέων στην Ελλάδα.

Από τΙς αρχές του 2011 ολοκλήρωσε το e-data δηλαδή της διαδυκτιακής εφαρμογής διαχείρισης του ηλεκτρονικού μητρώου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και οργανώθηκε για την ανάληψη των πρώτων ενεργειακών υπηρεσιών όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

 

Δίνοντας μία σύντομη περιγραφή του νέου εγχειρήματος, μπορούμε να πούμε ότι με την τεχνολογία του Minos System και την εμπειρία της Umpi Elettronica, η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ πρωτοπόρα στην Ελληνική αγορά εισήγαγε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης των εγκαταστάσεων φωτισμού, το οποίο οδηγεί σε μία νέα αντίληψη για τη χρήση και τη χρησιμότητα των δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία που παρέχουν τα εν λόγω συστήματα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε η διαχείριση του δημόσιου φωτισμού να συντελεί στη βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, να είναι οικονομικότερη σε σχέση με την υφιστάμενη διαχείριση φωτισμού στην Ελλάδα και να οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των παρεχόμενων πόρων καθώς και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών ούτως ώστε τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού να μετατραπούν ως ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για υπηρεσίες δημόσιας εξυπηρέτησης με μηδενικό κόστος υποδομών και χαμηλότατο κόστος υπηρεσιών.

 
    gbutton1gbutton2gbutton3